"Każdy kwiat ma swój kształt, każdy wiek ma inne potrzeby"
Przysłowie Ormiańskie

Usługi

Oferujemy swoim podopiecznym pobyt stały, czasowy lub dzienny w placówce całodobowej opieki, składający się z:

Fachowej pomocy opiekuńczej zapewniającej:
 
 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 •  pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
 • opiekę higieniczną,
 • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 •  kontakty z otoczeniem.
Usług bytowych zapewniających:
 
 • miejsce pobytu,
 • wyżywienie,
 • utrzymanie czystości.
W zależności od potrzeb i deficytów podopiecznych zapewniamy usługi:
 
 • rehabilitacyjne,
 • terapii uzależnień,
 • terapii zajęciowej,
 • duszpasterskie.
Podczas pobytu umożliwiamy kosultacje u lekarzy specjalistów z zakresu:
 
 • Geriatrii,
 • Neurochirurgii,
 • Kardiologii,
 • Dermatologii,
 
 

Serdecznie zaprasza na:

·        pobyt stały

·        czasowy

·        dzienny

 

                         Uwaga!

W cenie pobytu rehabilitacja refundowana przez NFZ !

 

 

 

Więcej informacji pod numerami telefonów:

 

Tel. 501 955 843      

Tel. 882 899 660

 

e-mail: biuro@ncg.onet.pl